Ana SayfaEĞİTİM BURSU

Eğitim Bursu

OGEM- VAK SOSYAL DAYANIŞMA FONU YÜKSEKÖĞRENİM BURSU 2021 YILI GENEL KURAL VE ESASLARI

 GENEL KURALLAR

 1. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu sadece örgün öğretimde (lisans/ön lisans) okuyan öğrencilere verilmektedir.
 2. Orman Genel Müdürlüğü personeli eğitim yardımı, Sosyal Dayanışma Fonu’na üye, en az bir yıl düzenli bağış yapanlar müracaat edebilecek, üye olmayan ve düzenli bağış yapmayanların müracaatı kabul edilmeyecektir.
 3. Üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümünde veya yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinde okuyanlarda başarı kriteri haricinde diğer kriterler aranmayacaktır, burs talebinde bulunan kişiler için %5 kontenjan ayrılacaktır.
 4. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu müracaatları 2021 yılı için 1 Ekim’de başlar, 31 Aralık’ta sona erer. (Bu tarihler hafta sonuna veya resmî tatile denk gelirse bunu takip eden ilk iş günü başlar, Kasım ayının son işgünü sona erer)
 5. Burs ödemeleri Ocak-mayıs aylarında (5 ay) yapılır.

BAŞVURU

Başvurular, Ogem-Vak internet sitesinde BAVURU GİRİŞİ bölümünden üyelerin TC kimlik numaraları ile yapılacaktır. Her üye sadece bir kere burs başvurusunda bulunabilecektir. Burs başvuru formu çıktısı alınarak, beyanın doğruluğunun onayı için amire imzalatılarak diğer evraklarla beraber OGEM-VAK’a gönderilmek üzere bekletilecektir.

 1. Lisans/Önlisans Programına yeni kayıt olan öğrenciler için gerekli belgeler
 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi-Okula Giriş Belgesi
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa onun da maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankasından açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).
 1. b) Lisans/Önlisans Programında ara sınıfta olan öğrenciler için gerekli belgeler
 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi- Öğrenci Belgesi
 • Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa onun da maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).
 1. 2019-2020 Eğitim Yılında eğitim yardımı alan öğrenciler için gerekli belgeler:

– Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)

 1. Üyelikleri bulunmayanlar belgelerini [email protected] mail adresine göndermesi halinde değerlendirmeye alınacaktı.

 

DEĞERLENDİRME

 1. Burs alma kriterlerine göre yapılan inceleme sonunda Ogem-vak yönetim kurulu kararı ile burs listesi yayınlanır.

YAYINLAMA

2020-2021 yılı bursiyer isim listesi Ogem-Vak web sitesinde (www.ogemvak.org.tr) yayınlanacaktır.

BURS TAHSİS VE DEVAM KRİTERLERİ

 1. Burs başvurusunda bulunan öğrencinin anne ve babasının yıllık geliri; başvuru tarihindeki devlet memurlarına ödenen aylık maaş katsayısının 53.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan tutarın üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.
 2. Burs değerlendirme komitesi gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda öğrenci, bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Ogem-Vak’a geri öder.
 3. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin bir önceki eğitim dönemindeki iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2 olması ve öğrencinin hiçbir dersten kalmadan bir sonraki sınıfa geçmiş olması şartı aranır.
 4. Hazırlık okuyan öğrenciler için puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not belgesi yeterli sayılmaktadır.
 5. Üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümünde veya yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinde okuyanlarda başarı kriteri haricinde diğer kriterler aranmayacaktır.

BURSUN İPTALİ

 1. Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa başarılı bir şekilde geçtiklerini gösterir belgeyi yenileme süresi içinde Ogem- Vak’a iletmeyenler,
 2. Okulu bırakan yada okulla ilişiği kesilenlerin veya Ogem-Vak bilgisi dışında öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
 3. Ogem-Vak’dan burs aldığı süre içinde bir başka özel kurum veya kuruluştan burs alanların,
 4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış, içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
 5. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahküm olanların ve/veya öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilenlerin,
 6. Her ne sebeple olursa olsun Ogem-Vak’a yanlış beyanda bulunanların, bursları kesilir. İstisnai durumlarda bursun devamına veya kesilmesine Ogem-Vak Yönetim Kurulu karar verir. Vakıf Yönetimi tarafından haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte burs alan kişi tarafından Ogem-Vak’a geri ödemesi sağlanır.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Burs alan kişi her yıl başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemekle mükelleftir.

Bu metin 24/09/2020 tarih ve 666 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince görüşülüp onaylanmıştır.

 

 

Recep KATI

Ogem-Vak Genel Müdürü