Ana SayfaEĞİTİM BURSU

Eğitim Bursu

OGEM- VAK
SOSYAL DAYANIŞMA FONU YÜKSEKÖĞRENİM BURSU
2022-2023 ÖĞRETİM YILI
GENEL KURAL VE ESASLARI

GENEL KURALLAR 

 1. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu sadece örgün öğretimde (lisans/önlisans) okuyan öğrencilere verilmektedir.
 2. Orman Genel Müdürlüğü personeli eğitim yardımı için Sosyal Dayanışma Fonu’naüye ve en az bir yıl düzenli olarak bağış yapanlar müracaat edebilecek, üye olmayan ve düzenli bağış yapmayanların müracaatı kabul edilmeyecektir. Ancak üyelik talep dilekçesini iptal etmediği halde bankadan veya idareden kaynaklı olarak ödemelerinde aksama olanlar eksik kalan miktarı ödemek kaydıyla burs başvurusunda bulunabilecektir.
 3. Üniversitelerin Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, bölümünde veya yükseköğrenim kurumlarına bağlı önlisans programlarından; Ormancılık ve OrmanÜrünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinde okuyanlarda başarı kriteri haricinde diğer kriterler aranmayacaktır, burs talebinde bulunan kişiler için %5 kontenjan ayrılacaktır.
 4. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu müracaatları 2022-2023 Öğretim yılı için 1 Eylül’de başlar, 30 Eylül’de sona erer. (Bu tarihler hafta sonuna veya resmî tatile denk gelirse bunu takip eden ilk iş günü başlar ve sona erer)
 5. Burs ödemeleri 2022-2023 öğretim yılı Ekim-Mayıs aylarında (8 ay) yapılır.

 

BAŞVURU

Başvurular, Ogem-Vak internet sitesinde “BAVURU GİRİŞİ” bölümünden üyelerin TC kimlik numaraları ile yapılacaktır. Burs başvuru formu çıktısı alınarak, beyanın doğruluğunun onayı için çalıştığı işyeri amirine imzalatılarak diğer evraklarla beraber OGEM-VAK’a gönderilmek üzere bekletilecektir.

 

a) Lisans/Önlisans Programına yeni kayıt olan öğrenciler için gerekli belgeler

 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi-Okula Giriş Belgesi
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa her ikisinin de maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

 

b) Lisans/Önlisans Programında ara sınıfta olan öğrenciler için gerekli belgeler

 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi- Öğrenci Belgesi
 • Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa her ikisinin de maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

 

c) 2022-2023 Eğitim Yılında eğitim yardımı almaya devam edecek olan öğrencileriçin gerekli belgeler:

 • Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)

 

d) Üyelikleri bulunmayanlar, belgelerini [email protected] adresine göndermesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

DEĞERLENDİRME

Burs alma kriterlerine göre yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eğitim bursu verilecek olanlar, Ogem-vak yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

BURS TAHSİS VE DEVAM KRİTERLERİ

Burs başvurusunda bulunan ve yüksek öğrenim gören öğrencinin anne ve babasının başvuru tarihindeki toplam aylık geliri net 25.000 TL.’nin (Yirmibeşbin Türk Lirası) üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.

Ancak aynı anda yüksek öğrenimde iki çocuğu birden öğrenim görmekte olanların ise sadece bir öğrencisinin adına burs başvurusunda bulunmaları kaydıyla öğrencinin anne ve babasının başvuru tarihindeki toplam aylık geliri 30.000 TL. (Otuzbin Türk Lirası) üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.

Her hal ve şartta, bir üye aynı anda ve aynı dönemde sadece bir defa ve bir öğrenci için burs başvurusunda bulunabilecektir.

Burs değerlendirme komitesi gerek gördüğü her aşamada bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgi ve belgeleri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu daha sonraki bir aşamada tespit edilirse, verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda öğrenci ve/veya velisi, bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Ogem-Vak’a geri öder.

Bursun devam edebilmesi için öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması ve alt sınıflardan dersi kalmaksızın, tüm derslerinden geçer not alarak bir üst sınıfa geçmiş olması şartı aranır.

Hazırlık okuyan öğrenciler için puan başarısı aranmamakta, bu öğrenciler için okumakta oldukları okulların vermiş oldukları hazırlık eğitiminden geçer not aldığına dair belgesi yeterli sayılmaktadır.

Üniversitelerin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde veya yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinde okuyanlarda başarı kriteri haricinde diğer kriterler aranmayacaktır.

BURSUN İPTALİ

 1. Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa başarılı bir şekilde geçtiklerini gösterir belgeyi yenileme süresi içinde Ogem- Vak’a iletmeyenler,
 2. Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Ogem-Vak bilgisi dışında öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
 3. Ogem-Vak’dan burs aldığı süre içinde bir başka özel kurum veya kuruluştan burs alanların,
 4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı kararı veya ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
 5. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların ve/veya öğretim kurumları yönetimince “sürekli uzaklaştırma/çıkarma” cezası verilenlerin,
 6. Her ne sebeple olursa olsun Ogem-Vak’a yanlış beyanda bulunanların, bursları kesilir. İstisnai durumlarda bursun devamına veya kesilmesine Ogem-Vak Yönetim Kurulu karar verir. Vakıf Yönetimi tarafından haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte burs alan kişi tarafından Ogem-Vak’a geri ödemesi sağlanır.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Burs alan kişi her yıl başvuru döneminde evraklarını göndererek burs talebi kaydını yenilemekle mükelleftir. Yenilemediği takdirde eğitim bursu ödemesine son verilecektir.

Bu metin 05/08/2022 tarih ve 697 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince OGEMVAK Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp onaylanmıştır.

 

Mustafa AKKIZ

Ogem-Vak Genel Müdürü