İktisadi İşletme Yönetimi

 
Ersin TURAN
Yönetim Kurulu Başkanı
 
     

Muharrem SÖZBİLİCİ
Başkan Yardımcısı

Hüseyin AKTÜRK
Üye

Ahmet Ali UZUN
Üye

     
 

Hüseyin ÖZTÜRK
Üye

 
     
 
Recep KATI

Vakıf Genel Müdürü